Esik-J (vanha)

Esik-J eli Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi on Stadin Sissien esikuntatyöskentelyn kurssikokonaisuuden vanhin kurssi, jota järjestettiin nykyisessä jaajuudessaan ja muodossaan vuosina 1994-2015. Kurssia ei enää järjestetä vanhamuotoisena, vaan sen on korvannut PAIKPE-kurssi, jossa kohderyhmänä on Paikallispataljoonien esikuntiin sijoitetut tai sijoittamiskelpoiset reserviläiset.

Keväällä 2015 pidetyn 21. vuotuisen kurssin jälkeen oli noin 560 reserviläistä läpikäynyt koulutuksen, ja huomattavasti suurempi joukko on ollut mukana soveltavassa harjoituksessa pelaajana, viestissä tai huollossa.

Kurssin tavoitteena oli antaa esikuntaan sijoitetulle tai sijoituskelpoiselle reserviläiselle yleiskuva pataljoonan esikunnan työskentelymenetelmistä ja johtamisprosessista. Kurssin viitekehyksenä käytettiin TORJP:n ja JP:n puolustustaistelua. Kurssi oli PV:n tilaama MPK:n sotilaallinen kurssi jonka johti ja toteutti Stadin Sissit -kerhoyhtymä.

Kurssilla opetettiin esikuntatyöskentelyn perustaitoja sekä annettiin kurssilaiselle valmiuksia toimia esikunnan upseerina omassa tehtävässään. Jatkokurssin opiskelijoista muodosttiin kolmen pataljoonan esikunnat. Kurssille kutsutuista valtaosa oli esikuntatehtäviin sijoitettuja reserviläisiä kutsuttuna vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen.

Ennen kurssin huipentavaa sovellettua harjoitusta oppilaat osallistuivat kahdelle viikonlopun mittaiselle lähiopintojaksolle luentoineen ja harjoitustehtävineen sekä opiskelivat noin 40-60 opintotunnin laajuudessa opinto-ohjaajiensa tukemina puolustusvoimien koulutusportaalissa, jonne reserviläiset olivat luoneet joukon koulutusmoduuleita esikuntatyöskentelystä ja aselajien käytöstä pataljoonan taistelussa. Tämän lisäksi kurssilaiset saivat yhden päivän täsmäkoulutuksen esikunnan johtamisjärjestelmien käyttöön. Lähiopintojaksojen kouluttajina toimivat Stadin Sissien reserviläiskouluttajat.

Ajatus esikuntatyöskentelyn kurssista syntyi alunperin Sissien omasta tarpeesta maastoharjoitusten johtamisen ja tilannekuvan muodostamisen kouluttamiseksi. Oli myös osoittautunut tarpeelliseksi tarjota reserviläisille mahdollisuus perehtyä esikuntatyöskentelyyn, sillä vain harva jo esikuntaan sijoitettu oli saanut käytännössä mahdollisuuden kouluttautua tehtäväänsä ja harjaantua siinä.

Kurssin formaattia ja sotapeliä on käytetty kertausharjoituksissa, Aliupseerista upseeriksi reservissä -kurssilla, Esik-E-kurssilla sekä perustamiskeskusten esikuntien koulutuksessa. Vuodesta 2005 kurssilla on käytetty kasvavassa määrin monimuoto-opiskelun välineitä ja pedagogiikkaa esim. PVMOODLEn avulla.