Esikuntatyöskentelyn kurssi 2013

Esikuntatyöskentelyn jatkokurssin (Esik-J) vuoden 2013 kurssipäivät ovat:

1. Lähiopintojakso 2-3.2.2013 Santahamina

2. lähiopintojakso 9-10.3.2013 Santahamina

Soveltava harjoitus 16-28.4.2013 Santahamina

Kurssin johtajana toimii Antti Brax.

Ajatus esikuntatyöskentelyn kurssista syntyi alunperin Sissien omasta tarpeesta maastoharjoitusten johtamisen ja tilannekuvan muodostamisen kouluttamiseksi. On myös osoittautunut tarpeelliseksi tarjota reserviläisille mahdollisuus perehtyä esikuntatyöskentelyyn, sillä vain harva jo esikuntaan sijoitettu on saanut käytännössä mahdollisuuden kouluttautua tehtäväänsä ja harjaantua siinä.

Kurssia on kehitetty nykyisessä laajuudessaan ja muodossaan vuodesta 1994. Kurssin formaattia ja sotapeliä on käytetty myös kertausharjoituksissa, Aliupseerista upseeriksi reservissä -kurssilla sekä perustamiskeskusten esikuntien koulutuksessa. Vuodesta 2005 kurssilla on käytetty kasvavassa määrin monimuoto-opiskelun välineitä ja pedagogiikkaa.

Kurssin tavoitteena on antaa esikuntaan sijoitetulle tai sijoituskelpoiselle reserviläiselle yleiskuva pataljoonan esikunnan työskentelymenetelmistä ja johtamisprosessista. Kurssi on PV:n tilaama MPK:n sotilaallinen kurssi jonka johtaa ja toteuttaa Stadin Sissit -kerhoyhtymä.

Kurssilla opetetaan ja kerrataan esikuntatyöskentelyn perustaitoja sekä annetaan kurssilaiselle valmiuksia toimia esikunnassa. Kurssille kutsutuista valtaosa on esikuntatehtäviin sijoitettuja reserviläisiä kutsuttuna vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen.

Kurssin viitekehyksenä käytetään TORJP:n ja JP:n puolustustaistelua. Jatkokurssi harjoittaa kolmen pataljoonan esikunnan upseereita tehtäviinsä. Ennen kurssin huipentavaa sovellettua harjoitusta oppilaat ovat osallistuneet kahdelle viikonlopun mittaiselle lähiopintojaksolle luentoineen ja harjoitustehtävineen sekä opiskelleet noin 40-60 opintotunnin laajuudessa opinto-ohjaajiensa tukemina puolustusvoimien koulutusportaalissa, jonne reserviläiset ovat luoneet joukon koulutusmoduuleita esikuntatyöskentelystä ja aselajien käytöstä pataljoonan taistelussa. Lähiopintojaksojen kouluttajina ovat toimineet Stadin Sissien reserviläiskouluttajat.