Haluatko jäseneksemme?

Jäseneksi hakeminen

Stadin Sissien jäsenyyttä haetaan erillisellä jäsenhakukaavakkeella. Sääntöjen mukaan jäsenhakemuksen käsittelee ja hyväksyy/hylkää Sissiparlamentti, joka on Sissikerhon ja Sissiosaston yhteinen hallitus.

Stadin sissiseillä on reserviläisyhdistyksenä tahto tukea, auttaa tai toimia eri viranomaisten kanssa. Tämän vuoksi jäseneksi hakijalla tulisi olla reserviläistoimintaan sopiva terveydentila ja korostuu rehellisyys sekä luotettavuus. Hakijan tulee huomioida ennen hakemista, että rikkomukset/ -vast. lähtökohtaisesti estävät pääsyn jäseneksi.

Huomaa, että jäsenyys ei tule voimaan ilman Sissiparlamentin myönteistä päätöstä. Sähköisen jäsenhakukaavakkeen täyttäminen RES:n tai RUL:n www-sivuilla ei siis riitä, vaan jäseneksi haluavan on täytettävä Stadin Sissien oma jäsenhakukaavake ja liitettävä sen mukaan kopio sotilaspassista (valokuva kelpaa).

Toimi seuraavasti:

1. Klikkaa auki jäsenhakukaavake ja täytä se joko sähköisesti tai paperille.

2. Toimita kaavake ja kopio sotilaspassista jollain seuraavista tavoista

a) sähköisesti osoitteeseen sissien.jasenasiat(at)gmail.com

b) paperisena osoitteeseen Stadin Sissit, c/o Tommi Saikkonen, Kotitontuntie 12 A, 02200 Espoo

c) henkilökohtaisesti jollekin yhdistyksen hallituksen jäsenistä

  Jäsenhakemuskaavake

Jos olet jo jonkun muun reserviläisyhdistyksen jäsen, ja haluat lisäksi liittyä Sissien jäseneksi, toimi edellämainitulla tavalla kuten uusi jäsen. Jäsenyytesi toisessa yhdistyksessä jää voimaan, ja saat lisäksi jäsenyyden Sissikerhossa tai Sissiosastossa.
Jos olet jonkun muun reserviläisyhdistyksen jäsen, ja haluat liittyä Sissien jäseneksi, mutta lopettaa jäsenyytesi toisessa yhdistyksessä, toimi edellämainitulla tavalla kuten uusi jäsen. Tämän jälkeen sinun pitää itse irtisanoa jäsenyytesi toisessa yhdistyksessä. Sissit eivät voi tehdä sitä sinun puolestasi.

Varaudu siihen, että jäsenhakemuksen käsittely saattaa kestää. Näin voi käydä etenkin kesäaikana, jolloin Sissiparlamentti ei kokoonnu. Kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty, saat siitä ilmoituksen sähköpostilla tai puhelimitse.

Jäsenmaksu 2017

Sissikerhon jäsenmaksu on 60 €, joka muodostuu seuraavasti: RUL 22,50€, Piiri 5,50€, Lehti 6,00€ ja SK maksu 26,00€.

Sissiosaston jäsenmaksu on 60 €, joka muodostuu seuraavasti RES 13,50€, Lehti 8,50€, Piiri 3,00€, Lehti 6,00€ ja SO maksu 29,00€.

Jäsenkorttien toimitus

Kun jäsenhakemuksesi on hyväksytty, syötämme siitä tiedon asianomaisen liiton rekisteriin mm. jäsenkortin toimittamista varten. Sissien jäsenkortit toimittaa yhdistyksen jäsenyydestä riippuen joko Reserviupseeriliitto tai Reserviläisliitto. Korttien toimitusaika vaihtelee parista viikosta jopa pariin kuukauteen kesäaikana, koska kortteja tilataan tietyin väliajoin.

Huomaa, että Stadin Sissit eivät saa liitoilta tietoa kortin postitusaikataulusta, joten emme valitettavasti voi auttaa siihen liittyvissä tiedusteluissa. Emme myöskään saa tietoja jäsenmaksulaskutuksen aikataulusta. Niihin osaavat vastata vain RUL:n tai RES:n yhteyshenkilöt (kts. alla).

Jäsentietojen muutokset

RUL:n jäsenet:

RUL:n www-sivuilla, osoite www.rul.fi,ja sieltä kohta “Jäsentietojen muutos”.

tai s-postilla jasenasiat(at)rul.fi

tai puhelimella 09-4056 2011 (MPY/Virpi Kukkonen)

RES:n jäsenet:

RES:n www-sivuilla, osoite www.reservilaisliitto.fi, ja sieltä kohta “Osoitteenmuutokset”.

tai s-postilla jasenasiat(at)reservilaisliitto.fi

tai puhelimella 09-4056 2010 (MPY/Sara Väinölä)