PAIKPE-kurssi

PAIKPE-kurssi on Paikallispataljoonien esikuntiin sijoitetuille tai sijoittamiskelpoisille reserviläisille suunnattu MPK:n kurssi, joka on järjestetty vuodesta 2016.Kurssi on Stadin Sissien suunnittelema ja kouluttajat ovat pääosin Sissien jäseniä. PAIKPE-kurssi on jatkoa vanhamuotoiselle Esikuntatyöskentelyn jatkokurssille, joka järjestettiin 21 vuoden ajan vuosina 1994-2015.

PAIKPE-kurssin tavoitteena on antaa esikuntaan sijoitetulle tai sijoituskelpoiselle reserviläiselle yleiskuva PAIKPE:n esikunnan työskentelymenetelmistä ja johtamisprosessista, ja perehdyttää erityisesti taistelunjohtokeskuksen upseerien tehtäviin.

Kurssi on vaativa ja edellyttää osallistujalta vahvaa sitoutumista. Kurssi koostuu opiskeluun orientoivista illoista (OO), kolmesta viikonlopun mittaisesta lähiopintojaksosta (LOJ) ja niihin liittyvistä esiopintojaksoista (EOJ). Esiopinnot suoritetaan itseopiskeluna PVMoodleen laadittujen koulutusmoduulien ja testien avulla. Esiopintojaksojen sisältöä harjoitellaan lähiopintojaksojen aikana pienryhmissä, ja opetusta syvennetään oppitunneilla. Kolmas eli viimeinen lähiopintojakso (LOJ3) on koko viikonlopun mittainen soveltava harjoitus, joka kestää perjantai-illasta sunnuntaipäivään. Harjoituksen kulku noudattaa kurssille laadittua sotapeliä. Sen aikana kurssilaisista muodostetut taistelunjohtokeskukset (TJK) johtavat pataljoonan joukkoja tilanteen, suunnitelmien ja saatujen käskyjen mukaan ympäri vuorokauden.

Johtamisjärjestelmien ja -laitteiden käyttö on merkittävässä osassa kurssia, ja johtamislaitteen (Johla) käsittelyä harjoitellaan kaikilla lähiopintojaksoilla. Kurssia tukee samaan aikaan järjestettävä MPK:n johtamisjärjestelmäkurssi, joka rakentaa tarvittavat viestiyhteydet ja ylläpitää johtamisjärjestelmäverkkoa. Soveltavaa harjoitusta tukee ns. Peliosasto, jonka toimii jäsenet toimivat sotapelin mukaisesti mm. vihollisena, ylempänä johtoportaana ja pataljoonan alaisina joukkoina.

Kurssia kehitetään edelleen, ja keväällä 2018 järjestettävän kurssin suunnittelu käynnistyi keväällä 2017. Vuonna 2018 pidettävän kurssin johtajana toimii Sami Hotakainen ja varajohtajana Matti Riikonen. Lisätietoja kurssista antaa Matti Riikonen. Mikäli olet kiinnostunut kurssista, voit ilmoittaa kiinnostuksesi sähköpostitse Vesa Vepsälle.

Yhteystiedot:

  • Email_MattiRiikonen
  • EmailVesaVepsa